Vellykket fylkessamling på Gardermoen

Deltakere på fylkessamling

4. - 6. mars var ledere og representanter fra Fylkes-Funkis samlet på Comfort Hotel Runway. Funkis’ styreleder Kjetil Gaarder ønsket velkommen og oppfordret til god erfaringsutveksling, slik det har vært på tidligere samlinger. Og slik ble det denne gangen også.

 

 

Hvordan holde gode kurs

Lørdagen ble innledet av Nora Torsteinsen Toft fra Lent as. Tema var hvordan holde gode kurs. Det ble etter hvert mye deltakeraktivitet og mange «ide-myldringer», som ble oppsummert på flip-over-ark:

Gule lapper klistret opp på en flipboard.

Temaer som ble tatt opp var:

 • Styrkebasert tilnærming 
 • Rammefaktorer
 • Deltakerforutsetninger
 • Suksessfaktorer
 • Det første møtet
 • Verbal- og nonverbal kommunikasjon
 • Hensikt
 • Mål 
 • Didaktisk relasjonsmodell (drm) 
 • Involvering
 • Læringskurve
 • Historiefortelling
 • Meta-refleksjon
 • Powerpose m. fl.

Etterpå fikk alle Kursholderboka og et deltakerhefte.

Vedtekter for fylkene

Styrets nestleder Kristin Berglann Tronsrud fortsatte lørdagen med temaet vedtekter. Vedtektene er en bruksanvisning for å nå målene i organisasjonen. Vedtektene er også en bruksanvisning for drift av Funkis sentralt og i fylkene og viser særegenheten ved å være en paraplyorganisasjon med andre organisasjoner som medlemmer.

Vedtektenes 13 punkter og paragrafer ble gjennomgått og drøftet. En del diskusjon rundt  vedtektsendringer ble det også. Pr. i dag har fylkesleddene møte- og talerett, men ikke forslags- og stemmerett, på Funkis’ årsmøte sentralt.

Fylkeshåndboka

Fylkeshåndboka var tema på fylkessamlingen i 2015. Der ble behovet for og utformingen av en fylkeshåndbok behandlet. Randi Kluge Vatne (Rogaland), Kristin Kvalsnes (Hordaland) og Kari Helene Johansen (Troms) fra fylkesleddene, pluss Thor Einar Holmgard fra styret, ble valgt til å jobbe videre med fylkeshåndboka fram mot årets samling.
Sekretariatet, ved Elin Sollid, har lagt fylkeshåndboka ut på Funkis’ nettside. Denne ble her presentert.

Deltakere på fylkessamling.

Kontingent i fylkesleddene

Manglende innbetaling av kontingent fra organisasjoner er et tilbakevendende problem for flere Fylkes-Funkis. Det er forskjellige årsaker til dette. Noen fylkesledd, som Innlandet og Østfold, fortalte hvordan de løste slike problem. Det var også uklart hvor stor kontingent Fylkes-Funkis skal kreve inn, og om det finnes en øvre og nedre grense for kontingentfastsettelse. Det første står beskrevet i vedtektenes §6, og det andre kan fastsettes på årsmøtene.

Samarbeid og samhandling i fylkene

Ola Vea Gustavsen (Telemark) presenterte forslag på vegne av Telemark og Agder om hva Funkis i fylkene gjør om 3 eller 5 år. Det er mange felt hvor samarbeid over fylkesgrensene kanskje kan gi bedre «gevinst». Noen ganger kan oppretting av regionledd være en god løsning. Dette var det ulikt syn på, og en vurdering og analyse av konsekvensene er viktig.

Telemark og Agders innspill til samarbeid og samhandling hadde utgangspunkt i at det var vanskelig å få nok deltakere på kurs. Nå har de to fylkesleddene laget felles kurskatalog.

Det ble enighet om å nedsette en arbeidsgruppe som kan arbeide videre med muligheter ved samarbeid mellom fylkesledd/regioner. Videre skal gruppa lage et opplegg og program for neste fylkessamling i 2017, hvor alle kan være med og diskuterer modeller, konsekvenser og veien videre.

Foto: Jørn Rosland.

 

 

 

Anbefal artikkel på facebook