Mestring med Funkis: Vi søker pilotdeltakere

Ape som knekker en nøtt med en stein.

Arbeidet med å lage nytt felles mestringskurs i Funkis er snart fullført. Vi vil med dette invitere deltakere til pilotutprøving av det nye ansikt-til-ansikt-kurset. Det har fått navnet Mestring med Funkis, og vil i løpet av sensommeren bli tilgjengelig for alle våre medlemsorganisasjoner.

Til piloten søker vi deltakere som vil være aktive og bruke kurset til endring. Dette er også en god anledning for framtidige kursledere til å skaffe seg viktige erfaringer og kunnskaper. Har din organisasjon interesse for kurset, anbefaler vi at dere deltar nå. Pilotkurset er gratis. 
Funkis kommer ikke selv til å holde kurset i framtiden. Det blir deres oppgave, og en flott mulighet for deres gode veiledere.

TID: MANDAG 12.00 TIL 14.30 – FØRSTE GANG 4. APRIL, SISTE GANG 23. MAI. Fri 2. pinsedag.
STED: RØDE KORS, HAUSMANNSGT. 7 I OSLO.

Påmelding innen 15. mars til marianne@funkis.no  Det er plass til femten personer på dette pilotkurset.

Mestring med Funkis får egen studieplan i vårt system, og studiehefter kan bestilles hos oss. 
En gang i blant tilbyr vi veilederopplæring, men dette kreves ikke for å holde kurset.

Arbeidsgruppa i Mestring med Funkis består av folk fra Mental Helse, Ryggforeningen, Norsk Revmatikerforbund og Norsk forening for slagrammede. I tillegg har vi fått prosjekthjelp av LMS ved Sykehuset Østfold og Digital Empati.

Dokument: 

Anbefal artikkel på facebook