Nytt nettsted tilbyr digital hjelp

Silje Liahagen og logo Digital Empati.

For alle som ønsker å kvalitetssikre sine hjemmesider, trenger hjelp med universell utforming og brukervennlig design eller behøver noen til å gjennomføre brukeranalyser og brukertesting: Digital Empati er et flunkende nytt nettbasert firma som tar nettopp slike oppdrag.   

 

Digital Empati har som mål å gjøre den digitale hverdagen enklere for alle:
 - Å ha empati er selve nøkkelen for å kunne lage og designe brukervennlige digitale løsninger. Empati handler om å forstå mennesker. Å ha evnen til å sette seg inn i utfordringene mennesker med funksjonsnedsettelser møter i dagens digitaliserte samfunn er viktig, sier Silje Liahagen, som er kvinnen bak Digital Empati.  

Hun har kompetanse innen universell utforming, interaksjonsdesign, grafisk design og markedsføring. Silje har også tidligere jobbet som vikar i Funkis, hvor hun blant annet har bistått med formgivning i flere prosjekter. Hun har også fått i oppdrag å utforme materiell til vårt nye mestringskurs.

Tilbyr varierte tjenester

Digital Empati tilbyr en variasjon av tjenester og konsulentoppdrag innen:

  • Grafisk design 
  • Universell utforming av elektroniske dokumenter og på nett
  • Ux design 
  • Datahjelp og tilrettelegging
  • Prosjektbistand

For mer informasjon eller kontakt, se Digital Empati sin hjemmeside eller Digital Empati på Facebook 

Anbefal artikkel på facebook