Årsmøte

Image: 

Klubbe på åpnet bok.

Tid: 19. april 2018
Sted: Ikke klart

Påmelding til post@funkis.no innen ... april.

NB! Årsmøtepapirene blir sendt ut elektronisk 

Hver organisasjon må printe ut og/eller videresende til sine delegater. Dette er vedtatt av styret.
Har du problemer med å lese dokumentet, ta kontakt med Funkis.

Årsmøtepapirer ligger vedlagt.