Fylkessamling

Image: 

Kvinne som holder i ballonger.

Tid: 24. - 26. februar
Sted: Comfort Hotel RunWay, Gardermoen

Vi starter 2017 med fylkessamling, samme sted som i 2016.
Hotellet var ivrige på å rette opp mangler vi påpekte, så de får en ny sjanse.

Plangruppa vil utarbeide programmet senere, men start og slutt er bestemt slik at dere kan planlegge reise.

Innbydelse og skjema for påmelding ligger vedlagt.

 

 

VedleggStørrelse
Fil innbydelse-påmelding feb 2017.docx131.68 KB