Møre og Romsdal Funkis

Image: 

Økning i timesatene

I statsbudsjettet for 2015 ble det foreslått et dramatisk kutt i voksenopplæringsmidlene til studieforbund. Et omfattende påvirkningsarbeid ble utført og kronet med hell.

Funkis fikk beholde midlene på nivå med 2014. Dette, sammen med gode studietimetall for 2012 og 2013, ga en god økning i tilskuddet til Funkis og er bakgrunnen for at timesatsene i 2015 kan økes:

Kurssatser 2015:
Kurssats OT:  kr 100/time  eller minstesats kr 400/kurs(kurs uten utgifter)
Kurssats TRT: kr  40/time
Totalt kr 140/time (for kurs med utgifter)