VO-satser

Image: 

Bilde av grønn plante som vokser på gullmynter

Studieforbundene tildeles midler over statsbudsjettet. Regjeringens økonomiske satsing på voksenopplæring vurderes fra år til år.

Hvert studieforbund tildeles sin andel etter bestemte beregningsregler. Ut fra dette beregner hvert studieforbund sine satser for året.

VO-SATSER I FUNKIS FOR 2017

Kurssats OT:  kr 80/time  
Kurssats TRT: kr 60/time

Totalt kr 140/time - for kurs med utgifter.

Minstesats (OT): kr 400 - til kurs/studieringer uten utgifter, eller utgifter mindre enn kr 400.