Dokumentasjon av behov for tilrettelegging

Image: 

Elefant som løftes opp i luften av fugler

Funkis har bedt sine medlemmer om å dokumentere spesifikt hvorfor tilrettelegging er nødvendig i nettopp deres organisasjon, når de skal arrangere kurs og samlinger.

Vi har stilt fire spørsmål som alle er blitt bedt om å svare på :

1. Beskrivelse av organisasjonens målgruppe/målgrupper
2. Beskrivelse av målgruppas/målgruppenes spesielle behov for tilrettelegging i opplæringssituasjoner og behov for egne tiltak/kurs
3. Beskrivelse av hvilke ekstra kostnader disse tilretteleggingstiltakene og egne tiltak/kurs medfører
4. Hvilke typer kurs i organisasjonen skal eventuelt IKKE ha tilretteleggingstilskudd?

De fleste av våre organisasjoner har levert, og resultatet er blitt et hefte med hittil 74 forskjellige dokumentasjoner på behov for tilrettelegging!

Det er viktig at alle kursarrangører kjenner til denne dokumentasjonen.
Samtidig er dette allmenn-nyttig kunnskap, som gir et godt bilde av hva som kjennetegner forskjellige diagnoser og kroniske lidelser. Ikke minst gir heftet et solid innblikk i hvorfor nettopp tilrettelegging er viktig, slik at alle kan få delta i på lik linje i sivilsamfunnet og kulturlivet.

Navnet på hver organisasjon er en klikkbar lenke.

Klikk på den organisasjonen du vil lese TRT-behovet til og du får opp dokumentasjon.

VedleggStørrelse
PDF icon TRT-dokument.pdf229.94 KB